เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลักคำค้น:


วัสดุสารสนเทศแนะนำ
คาถาชีวิต 3 / วิกรม กรมดิษฐ์
วิกรม กรมดิษฐ..
Biological diversity : Biological..
พิชญ์ สันติจ..

วัสดุฯแนะนำ
หนังสือของพ่อ...สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
https://www.youtube.com/watch?v=jbBuLaEjSQM
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน cosplay season 3 ในงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2562
แนะนำโปรแกรมห้องสมุดดิจิตอล 4.0
แนะนำโปรแกรมห้องสมุดดิจิตอล 4.0 โรงเรียนสันกำแพง (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ 
skpschool.vlcloud4.net/
Facebook ห้องสมุดโรงเรียนสันกำแพง

https://www.facebook.com/Sankamphaengschool/

10 ยอดนักอ่านประจำเดือน

10 เล่มหนังสือที่ถูกยืมบ่อยครั้ง


หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน

เหล่าคนดังกับหนังสือเปลี่ยนชีวิตได้...! (ตอนที่ 2)


คลิ๊กเพื่ออ่านเลยครับ..

http://www.thairath.co.th/content/life/56226

เหล่าคนดังกับหนังสือเปลี่ยนชีวิตได้...! (ตอนที่ 1)


คลิ๊กเพื่ออ่านต่อได้เลยครับ

http://www.thairath.co.th/content/life/55804
 Copyright [2012]. All Rights Reserved.